• รอพบกันใหม่ใน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2552 สวัสดีค่ะ
 •  
       
       
   

  ความเป็นมา

  “สมัชชาสุขภาพ” ในประเทศไทย เริ่มมีครั้งแรกในปี พ.ศ.2531 แต่ยังไม่ได้เรียกชื่อนี้ เมื่อคณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติได้ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดเวที “สมัชชาสาธารณสุขแห่งชาติ” ขึ้น
  » อ่านต่อ...

  เส้นทางสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

  สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคมนี้ ถือเป็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่จัดขึ้นตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550  เป็นครั้งแรก
  » อ่านต่อ...
   
       
    ระเบียบวาระ  
   
   
       
    เรื่องเด่น  
    » อ่านต่อ...  
       
    เสียงจากเพื่อนภาคี  
   

  • เสียงจากเพื่อนภาคี

   ที่ผ่านมา การพัฒนานโยบายเป็นเรื่องของภาครัฐ วิชาการ วิชาชีพเป็นหลัก ทั้งๆที่นโยบายที่ประกาศใช้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสาธารณชน

  » อ่านต่อ...